bursases.org Bursa Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas?

bursases.org
Title: Bursa Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas?
Keywords: Bursa, sa?l?k, sosyal, hizmet, emek, emek?i, sendika, kesk, ses
Description: Bursa Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? | YA?ASIN KESK! YA?ASIN ?RGüTLü MüCADELEM?Z
bursases.org is ranked 25124986 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,654. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bursases.org has 43% seo score.

bursases.org Information

Website / Domain: bursases.org
Website IP Address: 89.106.12.62
Domain DNS Server: ns2.turkticaret.net,ns1.turkticaret.net,ns3.turkticaret.net

bursases.org Rank

Alexa Rank: 25124986
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bursases.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,654
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $218
Yearly Revenue: $2,654
Daily Unique Visitors 669
Monthly Unique Visitors: 20,070
Yearly Unique Visitors: 244,185

bursases.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 17:22:53 GMT
Server Apache/1.3.41 (Unix) mod_suid/1.1 PHP/5.3.5 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8n

bursases.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Bursa 9 0.73%
sa?l?k 5 0.48%
sosyal 2 0.19%
hizmet 2 0.19%
emek 6 0.39%
emek?i 3 0.29%
sendika 5 0.56%
kesk 4 0.26%
ses 11 0.53%

bursases.org Traffic Sources Chart

bursases.org Similar Website

Domain Site Title

bursases.org Alexa Rank History Chart

bursases.org aleax

bursases.org Html To Plain Text

Bursa Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? ANASAYFA KURULLARIMIZ Y?netim Kurulu Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu Temsilcilikler Merkez ?l?e Temsicilikleri ?l?e Temsilcilikleri KOM?SYONLAR ?rgütlenme Komisyonu ??güvencesi Komisyonu 1 May?s Emek Birlik Mücadele Dayan??ma Komisyonu Kad?n komisyonu Hukuk ve Toplu ?? S?zle?mesi Komisyonu Sa?l?k??lar?n Sa?l??? Komisyonu TüZüK VE MEVZUAT HUKUK 4/B Ek ?deme Sigorta Kesintisi Hk. AR??VLER Ali Osman S?nmez Onkoloji Hastanesi’nin kapat?lmamal?d?r. ?LET???M SES BURSA ?UBES? 21-22-22 MAYIS ?? BIRAKMA EYLEM KARARI VE SAVUNMA D?LEK?ES? Hafta Sonu N?bete Gitmeme Eylemi ?le ?lgili ?htar Puan?na Kar?? ?tiraz ve Dava Dilek?eleri ASM N?BETE G?TMEME KARARLARI ASM N?BETE G?TMEME ARALIK AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME KASIM AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME EYLüL AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME TEMMUZ AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME A?USTOS AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME HAZ?RAN AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME N?SAN AYI KARARI ASM N?BETE G?TMEME MAYIS AYI KARARI SAVUNMA D?LEK?ELER? KESK VE BA?LI SEND?KALAR SEND?KAL ETK?NL?KLER Bas?n a??klamalar? Eylemler SES Kültür-Sanat Etkinlikleri Bas?nda SES KESK'ten KESK-D?SK-TMMOB-TTB Ortak Bas?n A??klamas? 15 ?ubat Mitingi Bas?n A??klamas? Dan??ma Kurulu Kararlar? Nisan 2009 Yay?nlar?m?z Ses Per?embeleri üniversite'nin SES'i Sendika E?itim Notlar? Galeri S?TE ??? ARAMA S?ZLER? UNUTMADIK GüLSüM ?EL?K ?ubat 2012 Hayatta Onur Duydu?um iki ?ey Biri K?z?m Eylül Di?eri Sendikal Mücadelem ? ? üYEL?K ALANI ARTIK YETER! DAHA FAZLA TABUT TA?IMAK ?STEM?YORUZ! SAVA? DE??L BARI?, ARTIK K?MSE ?LMES?N! ?LüM HABER? DE??L, AC?L BARI? ?ST?YORUZ… Art?k Yeter! Daha Fazla Tabut Ta??mak ?stemiyoruz! 10 Eylül 2015 Per?embe günü saat 12:30’da sendikada bas?n a??klamas? yap?lm??t?r ASM N?BETE G?TMEME KARARI 13 MART GREV? 13 Mart Cuma günü saat 90.00 itibariyle s?ras?yla Bursa Devlet Hastanesi, AOS Onkoloji Hastanesi, saat 10.30’da ?ekirge Devlet Hastanesi, saat 12.00’da Uluda? üniversitesi T?p Fak., Hastanelerinde toplan?larak bas?n a??klamas? yap?lm??t?r. ASM N?BET KARARI Türkiye Halk Sa?l??? Kurumu'nun 9 Aral?k 2014 tarih ve 2014/33 say?l? genelgesi uyar?nca Aile Sa?l??? Merkezi ve Toplum Sa?l??? Merkezi ?al??anlar?na Anayasan?n 50. Maddesindeki dinlenme hakk?na ayk?r? olarak zorunlu fazla ?al??ma getirilerek hafta sonlar? n?bet tutturulmas?na, bu uygulaman?n koruyu SA?LIK ?ALI?ANLARINA Y?NEL?K ??DDET? KINIYORUZ! Bursa D?rt?elik ?ocuk Hastanesinde g?rev yapan bir hekim arkada??m?z hasta yak?nlar? taraf?ndan darp edilmi?t?r. 28 Ocak 2015 ?ar?amba günü saat 12:30'da Sa?l?kta piyasala?mayla artan ?iddet olay?n? k?namak i?in D?rt?elik ?ocuk Hastanesi ?nünde sa?l?kta ?iddete kar?? bas?n a??klamas? yap?lm??t?r. HER YERDE KADIN C?NAYET? ! MECL?S OLA?ANüSTü TOPLANSIN! TAR?H : 20 TEMMUZ 2014 SAAT : 14:00 YER : ORHANGAZ? PARKI (Belediye ?nü-Heykel) TAR?H : 20 TEMMUZ 2014 SAAT : 22:00 YER : N?LüFER BELED?YES? SAB?T RAMAZAN ALANI (Nilüfer Metro ?stasyonu Be?evler ??k???) SA?LIKTA ??DDETE HAYIR!! SES VE TüRK SA?LIK-SEN ORTAKLI?INDA GECT???M?Z HAFTA PER?. GüNü ?EVKET YILMAZ E??T?M VE ARASTIRMA HAST.'DE R?NTGEN ?ALISANI ARKADASIMIZ HASTA YAKINLARI TARAFINDAN ??DDETE MARUZ KALDI..?RGüTLü SA?LIK ?ALI?ANLARI 02.06.2014 PAZARTES? GüNU 2 SAATLIK OTURMA EYLEMI YAPMI?TIR. K?rm?z?l? Kad?n Yürüyü?ü 25 MAYIS 2014 PAZAR GüNü P?KN??E G?D?YORUZ.. 09:00-10:00 SAATLER? ARASINDA N?LüFER METRO ?STASYONU ?NüNDEN SERV?S KALKACAKTIR. Haydi ! Emek, Bar??, E?itlik, ?zgürlük ve Adalet i?in 1 MAYIS'A Haydi ! Emek, Bar??, E?itlik, ?zgürlük ve Adalet i?in ???i S?n?f?n?n, Emek?ilerin Birlik Dayan??ma ve Mücadele gününe, 1 MAYIS' a ?A?IRIYORUZ ... ASM LERDEK? De?erli SES üyeleri; Aile sa?l??? elemanlar?na yaz?lan acil n?betleri konusunda haz?rlanan itiraz dilek?eleri ekte yer almaktad?r. ?lgili belgelerdeki k?s?mlar?n? kendinize uyarlayarak, acil n?betlere olan itirazlar?n?z?, ilgili yerlere g?nderebilirsiniz. Sayg?lar?m?zla.. SA?LIK ?ALI?ANLARINA Y?NEL?K ??DDET? KINIYORUZ! Dr. Ersin ARSLAN an?s?na 17 Nisan 2014 Per?embe günü saat 12:30 da Bursa Muradiye Devlet Hast. Poliklinikleri ?nünde bas?n a??klamas? ve ard?ndan Ali Osman S?nmez Onkoloji Hastanesinde haz?rlanan “SA?LIKTA ??DDET SONA ERS?N ” temal? foto?raf sergisi gezilecektir. SES BURSA DUYURULAR KESK’ten HABERLER 17 Temmuz 2014 HER YERDE KADIN C?NAYET? ! MECL?S OLA?ANüSTü TOPLANSIN! BASIN A?IKLAMASI TAR?H : 20 TEMMUZ 2014 SAAT : 14:00 YER : ORHANGAZ? PARKI (Belediye ?nü-Heykel) TAR?H : 20 TEMMUZ 2014 SAAT : 22:00 YER : N?LüFER BELED?YES? SAB?T RAMAZAN ALANI (Nilüfer Metro ?stasyonu Be?evler ??k???) “Direni? Kad?n m?d?r?” Forumu ASM LERDEK? "ZORAK? N?BET" UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU Haydi 1 MAYIS'A SA?LIK ?ALI?ANLARINA Y?NEL?K ??DDET? KINIYORUZ! 2014 YEREL SE??MLER?NDE TALEPLER?M?Z ?LE ?LG?L? BASIN A?IKLAMASINA ?A?RI 12 Haziran 2014 16 HAZ?RAN PAZARTES? GüNü SAAT 18:00'DA ?UBE TEMS?LC?LER KURULU TOPLANTISI YAPILACAKTIR.TüM üYELERE DUYURULMASI ?NEML?D?R. 16 HAZ?RAN PAZARTES? GüNü SAAT 18:00'DA SEND?KA TOPLANTI SALONUNDA ?TK TOPLANTISI YAPILACAKTIR. SA?LIK ?ALI?ANLARINA Y?NEL?K ??DDET? KINIYORUZ! 2014 YEREL SE??MLER?NDE TALEPLER?M?Z ?LE ?LG?L? BASIN A?IKLAMASINA ?A?RI SES ?UBELER AF??LER KADINTümünü G?r ▼ ?ehir se?iniz.. ?stanbul Ankara ?zmir Adana Ad?yaman Afyon A?r? Aksaray Amasya Antalya Ardahan Artvin Ayd?n Bal?kesir Bart?n Batman Bayburt Bilecik Bing?l Bitlis Bolu Burdur Bursa ?anakkale ?ank?r? ?orum Denizli Diyarbak?r Düzce Edirne Elaz?? Erzincan Erzurum Eski?ehir Gaziantep Giresun Gümü?hane Hakkari Hatay I?d?r Isparta ??el Kars Kastamonu Kayseri K?r?kkale K?rklareli K?r?ehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmara? Karabük Karaman Kilis Mardin Mu?la Mu? Nev?ehir Ni?de Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda? Tokat Trabzon Tunceli ?.Urfa ??rnak U?ak Van Yalova Yozgat Zonguldak POLIS SIDDETINI VE TACIZINI KINAMAK ICIN 13 MART PER?EMBE GüNü SAAT 18:30'DA HEYKELDE, ALANDARDAYDIK KADIN ?ST?HDAMI Kad?n ve ?ocu?a Y?nelik ?iddet SESV?DEOTümünü G?r ULA?IMHAR?TA Bursa Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? Tahtakale Mah. Veziri Cad. Kent ?? Han? No: 14/4 TEL : +90 0224 220 49 45 / 0505 745 90 17 FAX : +90 0224 224 36 94 MAIL : bursases@gmail.com ? 2013 bu site en iyi 1024 x 768 ??zünürlük ebatlar?nda ve mozilla firefox taray?c?s?nda izlenilir.

bursases.org Whois

Domain Name: BURSASES.ORG
Domain ID: D142770196-LROR
WHOIS Server:
Referral URL: http://www.reg2c.com
Updated Date: 2016-02-23T15:40:02Z
Creation Date: 2007-04-02T12:56:52Z
Registry Expiry Date: 2017-04-02T12:56:52Z
Sponsoring Registrar: Reg2C.com Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 819
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: DI_9574061
Registrant Name: Metin DEDE -(217395)
Registrant Organization: SES Bursa Subesi
Registrant Street: Inonu cad. Inegol Carsisi Kat 4
Registrant City: Bursa
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 16000
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +505.7459017
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +224.2243694
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: metindede@hotmail.com
Admin ID: DI_9574061
Admin Name: Metin DEDE -(217395)
Admin Organization: SES Bursa Subesi
Admin Street: Inonu cad. Inegol Carsisi Kat 4
Admin City: Bursa
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 16000
Admin Country: TR
Admin Phone: +505.7459017
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +224.2243694
Admin Fax Ext:
Admin Email: metindede@hotmail.com
Tech ID: DI_9574061
Tech Name: Metin DEDE -(217395)
Tech Organization: SES Bursa Subesi
Tech Street: Inonu cad. Inegol Carsisi Kat 4
Tech City: Bursa
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 16000
Tech Country: TR
Tech Phone: +505.7459017
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +224.2243694
Tech Fax Ext:
Tech Email: metindede@hotmail.com
Name Server: NS3.TURKTICARET.NET
Name Server: NS2.TURKTICARET.NET
Name Server: NS1.TURKTICARET.NET
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-07-30T11:09:46Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy